FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
________________________________________

TYTUŁ PROJEKTU: Hybrydowa organizacja eventów biznesowych w skali globalnej dzięki cyfryzacji — drogą rozwoju przedsiębiorstwa w nowej globalnej rzeczywistości
NUMER PROJEKTU: POIR.06.02.00-14-0876/21
DZIAŁANIE: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację


Bespoke sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Hybrydowa organizacja eventów biznesowych w skali globalnej dzięki cyfryzacji — drogą rozwoju przedsiębiorstwa w nowej globalnej rzeczywistości”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości firmy i poprawę jej konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji procesowych, umożliwiających organizację w pełnym zakresie wydarzeń eventowych w trybie hybrydowym lub w całości on-linowym, zgodnie z potrzebami klientów.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 299. 700,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 254.745,00 PLN.